JAK W PROSTY SPOSÓB ZAPEWNI? SOBIE ?YCIE BEZ BÓLU
ebook

JAK W PROSTY SPOSÓB ZAPEWNI? SOBIE ?YCIE BEZ BÓLU

Código de artículo:
E1000862810
Editorial:
E-BOOKOWO.PL
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9788396330307
Formato:
EPUB
Idioma:
Polaco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Czy da si? skutecznie pozby? bólu bez wychodzenia z domu?
Zdecydowanie, TAK! W tej ksi??ce Krzysztof Klimek szczegó?owo opisuje krok po kroku jak w poprawny sposób wykonywa? ?wiczenia, które pomog? Ci samodzielnie wyleczy? ból z obszarów szyji, kr?gos?upa piersiowego, kr?gos?upa l?d?wiowego i bioder. Poprzez holistyczne podej?cie do swojej pracy, autor opracowa? techologi? wykonywania ?wicze? ruchowych w sposób, który zapewnia trwa?e efekty oraz popraw? jako?ci ?ycia na poziomie fizycznym i mentalnym.
 
"Wszystko w ciele jest po?aczone, tak wi?c holistyczne podej?cie do terapii pomaga mi odnale?? wszystkie mo?liwe przyczyny schorze? u moich pacjentów. Jestem zafascynowany tym jak nasza psychika wp?ywa na postur? cia?a i nasze wzorce ruchowe." - Krzysztof Klimek

Krzysztof Klimek jest magistrem fizjoterapii specjalizuj?cym si? w terapii mi??niowo-szkieletowej, terapii czaszkowo-sakralnej oraz akupunkturze.
Jego pasj? jest ruch cia?a oraz wp?yw psychiki na postaw? ludzkiego cia?a. Wszystko w ciele jest po??czone, tak wi?c holistyczne podej?cie do terapii pomaga mu odnale?? wszystkie mo?liwe przyczyny schorze? u jego pacjentów. Jest zafascynowany tym jak nasza psychika wp?ywa na postur? cia?a i nasze wzorce ruchowe.
W pracy z pacjentem, ??czy ró?ne podej?cia terapeutyczne, które pozwalaj? mu wp?yn?? na nawyki ruchowe, napi?cie mi??ni oraz reakcje na stres. Taki typ terapii pozwala dostarczy? kompleksowego leczenia bólu i okre?lenie jego przyczyn.
Przygoda Krzysztofa z fizjoterapi? rozpocz??a si? w 2003 roku kiedy uko?czy? pierwsz? profesjonaln? szko?? fizjoterapii.

Artículos relacionados