JAK ZVÝ?IT ?ENSKOU SEBEÚCTU ZA POUHÝCH 14 DNÍ
ebook

JAK ZVÝ?IT ?ENSKOU SEBEÚCTU ZA POUHÝCH 14 DNÍ

Código de artículo:
E1000893549
Editorial:
SANROD GROUP
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9791221350166
Formato:
EPUB
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

První v?c, kterou pot?ebujete v?d?t, lépe se vypo?ádat s plachostí, je, ?e to není nemoc.
My jsme ti, kte?í ?ídí naše ?ivoty a kte?í vykonávají moc, aby si vybrali, jak se chovat, proto nastal ?as jednat a zlepšit jejich sebev?domí eliminovat ?as a pro všechen ten pocit plachosti, který cítíme.
Zde je to, co se dozvíte, kde ?íst „Jak zvýšit ?enskou sebeúctu za pouhých 14 dní“:

 • Jak se vypo?ádat s plachostí bez strachu
 • Jak spravovat myšlenky plachost vás uvol?uje
 • Jak zvýšit sebeúctu a sebev?domí
 • Jak se dostat z vaší komfortní zóny, abyste zvýšili vnit?ní bezpe?nost
 • 20 praktických cvi?ení k p?ekonání plachosti (s p?íklady)
 • Jak se ukázat v bezpe?í, i kdy? jste v rozpacích
 • Jak p?ijmout sám sebe
 • Jak si cenit své silné stránky v rámci našich sociálních vztah?
 • Jak p?ijmout chování proti plachosti dobýt chlapce
 • Magická formule: Podpora vašeho pohledu a úsm?vu
 • Jak vytvo?it milostný vztah, i kdy? jste nejistí
 • Jak si vybrat vzhled, který vás posiluje a zvyšuje vaše sebev?domí
Kniha byla napsána pro všechny ?eny, které jsou ve vztazích nebo jsou svobodné a kte?í cht?jí zvýšit své sebev?domí tak, aby byly ješt? atraktivn?jší a bezpe?n?jší pro o?i mu??.
Hádám, ?e jste ten typ ?lov?ka, který se nevzdává skv?lé p?íle?itosti. Posp?šte si a získejte okam?itý p?ístup k této speciální knize a bonus?m kliknutím na tla?ítko „P?idat do košíku“ a získáte okam?itý p?ístup k tomuto speciálnímu systému, který vám pom??e zlepšit váš ?ivot za pouhých 14 dní.

Artículos relacionados

Otros libros del autor