MAM TAK SAMO JAK TY
ebook

MAM TAK SAMO JAK TY

Código de artículo:
E1000851697
Editorial:
AVIA ARTIS
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9788382266320
Formato:
EPUB
Idioma:
Polaco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

“Mam tak samo jak Ty” to ksi??ka bardzo osobista. Jest podró?? po wybranych zagadnieniach ze ?wiata psychologii oraz osobist? w?drówk? autorki.

“Wci?gaj?ce, pe?ne emocji prawdziwe historie prze?o?one i wyja?nione akademick? wiedz? z zakresu psychologii - dla mnie mieszanka doskona?a. “Mam tak samo jak Ty” mo?e by? kluczem, którym otworzysz drzwi do prawdziwego “ja”, do wolno?ci, rado?ci ?ycia przez zrozumienie i akceptacj?. ?ycz? Ci pi?knej podró?y w odkrywaniu siebie!”

Iwona Guzowska - wielokrotna mistrzyni ?wiata i Europy w kick-boxingu i boksie, autorka ksi??ki “Najwa?niejsza decyzja”.

Niewa?ne, z jakimi demonami walczysz: czy jest to niskie poczucie w?asnej warto?ci, obsesja na punkcie jedzenia czy strach przed przegran? - na pewno jest kto?, kto toczy podobn? walk?. Ma tak samo jak ty. Magda opowiada o tym dziel?c si? swoj? histori? oraz przytaczaj?c pogl?dy i odkrycia psychologicznych autorytetów. Jej ksi??ka jest pokrzepiaj?ca, a przy okazji napisana lekkim piórem. A czy sprawi, ?e zawrzesz pokój lub przynajmniej rozejm ze swoimi demonami? To zale?y od Ciebie. Nikt tego za Ciebie nie zrobi.

Agnieszka Passendorfer - nauczycielka jogi, redaktor naczelna magazynu JOGA, autorka ksi??ek “13 lekcji jogi”, “10 lekcji jogi. Jamy i nijamy w codziennym ?yciu” oraz “13 lekcji mi?o?ci”.

Autork? “Mam tak samo jak Ty” jest Magdalena Ostrowska-Do??gowska, dziennikarka, redaktorka, by?a ultramaratonka i zawodniczka rajdów przygodowych. Wspó?autorka ksi??ki “Szcz??liwi biegaj? ULTRA”. Nauczycielka jogi, mi?o?niczka psychologii, autorka bloga mojekoniki.pl.
 

Artículos relacionados