ODVAHA ?I? ??ASTNE
ebook

ODVAHA ?I? ??ASTNE

Código de artículo:
E1000141798
Editorial:
TAMARA WERNER KáLLAY
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
cdlxi00341590
Formato:
EPUB
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Odvaha ?i? ??astne je kniha aforizmov, ktoré sa dotýkajú mnohých oblastí ?ivota. ?ahko sa ?ítajú, sú plné humoru, sú zav?e satirické, no v?dy hlbokomyse?né. Ich cie?om je, aby sa ?udia nad nimi zamysleli, aby o nich diskutovali alebo ich pou?ili ako prame? vlastnej in?pirácie.
Tieto aforizmy sa obracajú k ?u?om, aby im dodali odvahu ?i? ??astne, sebavedome a radostne a aby vychutnávali ?ivot uprostred ka?dodenných preká?ok a výziev. A to tak, ?e motivujú ?udí, aby sa pozreli nie obvyklým ale novým, svie?im poh?adom na zále?itosti a veci ?ivota a aby ich skúmali a overovali. Tak nás dovedú spä? na zem, na túto zem, kde je naskrze mo?né vies? ??astný ?ivot. Na to je potrebné hlavne na za?iatku ve?a odvahy, ?odvahy ?i? ??astne".
Tak nám táto kniha chce doda? odvahu zobra? na?e ??astie do vlastných rúk.

Artículos relacionados