PO STRONIE WILKA
ebook

PO STRONIE WILKA

Código de artículo:
E1000441618
Editorial:
E-BOOKOWO.PL
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9788378597537
Formato:
PDF
Idioma:
Polaco
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Utwór dramatyczny, ?Po stronie wilka?, autorstwa Emiliana Crialesiego i Marca Di Bartolomei zosta? przeniesiony na scen? teatraln? w roku 2011 w Rzymie w Teatro Colosseo (Via Capo D?Africa 29/A). Autorzy i zarazem organizatorzy inscenizacji zaanga?owali do przeniesienia tego trudnego utworu na deski teatru, genialnego rzymskiego re?ysera teatralnego, równie? aktora i malarza, Danila Gattai (1974). W rolach g?ównych wyst?pili: Vanni Corbellini (Renato Righi) oraz Giovanni Schifoni (Enrico Nervi). Re?yser, ukszta?towany w laboratorium Antonia Ferrante oraz na warsztatach prowadzonych przez Alana Woodhouse?a, Tonina Valeriia i Marcela Marceau, postawi? w swoim przedstawieniu na prostot? scenerii. ?Abstrakt i synteza wp?yn??y ogromnie na moja prac? re?ysersk?. Brak prawdziwej komunikacji mi?dzy bohaterami, machizm oraz arogancja by?y moim kluczem lektury?. Ten uniwersalny brak dobra Gattai przedstawi? za pomoc? geometrycznych kostek, stale przek?adanych, ??czonych, oddalanych. Ci??ko by? mo?e nam b?dzie uto?samic si? z grzesznymi oraz tak ma?o ludzkimi charakterami sztuki. Jednak to, co mo?emy wynie?? z tekstu to refleksja na temat cz?owieczego pragnienie opowiedzenia samego siebie: istoty niedoskona?ej i pe?nej sprzeczno?ci. Czy ten tekst ukazuje drog? do zbawienia? Powtarzam za Danilo Gattai, tak, szale?stwo wydaje si? drog? do zbawienia. Dla artystów, jak wiadomo, jest ni? sztuka. ?ycz? buduj?cej i niezapomnianej lektury. Joanna Longawa

Artículos relacionados