PROTIKLADY
ebook

PROTIKLADY

Código de artículo:
E1000578355
Editorial:
SUZY MAKó
Fecha edición:
Materia
Libros para Todos
ISBN:
9783966102421
Formato:
EPUB
Tipo de libro:
Ebook
DRM
Si

Kniha protiklady je plná krásnych obrázkov, ktoré budú va?e ratolesti milova?. Táto ekniha je vhodná ako ?ítanie na dobrú noc. Deti sa naou?ia protiklady jednodlivých slov, ktoré sú krásne vyobrazené ku ka?dému slovu. Khina pre deti na dobrú noc - protiklady je spracovaná tak, aby deti nau?ila nie?o nové. Obrázky sú plne farebné a búdú va?e ratolesti bavi?. V?etky protiklady sú vyobrazené prostredníctvom farebných obrázkov zvieratok a preto je kniha vhodná pre deti v ka?dom veku. Knihu im mô?ete ?íta? a ukazova? obrázky na dobrú noc, pri zobudení alebo ich jednoducho necha? prezera? si obrázky na tablete, ?i telefóne samostatne. Táto ekniha ich bude bavi? a v?aka nej sa nau?ia nie?o nové. Ekniha protiklady im krásne roz?íri slovnú zásobu a roz?íri komunika?né, ?i vyjadrovacie schopnosti. Nau?te svoje deti nie?o nové zábavnou formou. Mojích nieko?ko desiatok publikácií sú vo ve?kej miere zameraé na detské rozprávky, ktoré publikujem v anglickom jazyku.

Artículos relacionados

Otros libros del autor